VI KAN STÅL

Ferrum Steel Oy är specialiserad inom förbehandling av stålplåt och långt stål. Vår egen produktion och vårt optimalt trimmade nätverk av underleverantörer tillverkar förbehandlade stålprodukter efter kundernas önskemål och behov.

FLEXIBEL SERVICE

Ferrum Steel Oy har sedan lång tid tillbaka varit en föregångare och utvecklare inom förbehandlingstjänster. Vi sätter kunden i fokus och vi vill vara den mest efterfrågade samarbetspartnern inom branschen.

 

Bevis på vår effektiva och högkvalitativa verksamhet är vårt certifierade ledningssystem. Verksamheten är standardiserad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har även certifiering enligt standarderna EN 1090-1 och ISO 3834-2.

 

Vår målsättning är att betjäna våra kunder i ett långsiktigt och djupt samarbete, så att båda parter blir framgångsrika inom sina respektive affärsområden. Att förstå kundernas behov samt en högklassig produktion av tjänster och produkter är de viktigaste målen i företagets verksamhet.

 

Kvalitets- och miljösystemens funktionalitet och effektivitet bedöms bland annat via internrevisioner, ledningens översyner samt på uppdrag av externa certifierare. Kvalitets- och miljösystemen styr alla våra verksamheter dagligen. Kontinuerlig utveckling är en viktig del av företagets verksamhet.