VI KAN STÅL

Ferrum Steel Oy är specialiserad inom förbehandling av stålplåt och långt stål. Vår egen produktion och vårt optimalt trimmade nätverk av underleverantörer tillverkar förbehandlade stålprodukter efter kundernas önskemål och behov.

VERKSAMHETSLOKALER OCH MASKINPARK

Ferrum Steel Oy förfogar över fyra separata produktionslokaler. Dessa fastigheters yta är sammanlagt ungefär 13 500 m². Fastigheterna finns på nästan intilliggande tomter. Tomternas areal är sammanlagt ungefär 47 000 m². I produktionslokalerna finns flera traverskranar samt väggmonterade svängkranar som underlättar hanteringen av produkter. Den maximala lyftkapaciteten för en traverskran är 16 000 kg. För hantering av plåtarna finns magnetbommar som lyfter upp till 12 000 kg tunga plåtar effektivt och säkert.

 

MASKINFÖRTECKNING

 • Gasskärmaskiner x4
 • Plasmaskärmaskiner x3
  • även fasskärning
 • Plasmaskärmaskiner x2
  • även fasskärning
 • Bearbetningsmaskiner x4
  • o max. arbetsområde 2 050 x 1 100
 • Fräsmaskiner x3
  • max. arbetsområde 3 x 1 m
 • Bockningspressar x6
  • max. 6 m 600 ton
 • Värmebehandling
  • o max. storlek 7 x 3 x 3 m
 • Slungblästrar 3 st.
  • 
för plåt
  • för arbetsstycken

 

Dessutom flera sågar, radialborrmaskiner, stansmaskiner, svetsmaskiner och fasskärmaskiner.