ALLT AV STÅL

Vi tar fram ett stålpaket efter dina behov. Kontakta oss.

NÄTVERKETS KRAFT

Med hjälp av vårt optimalt trimmade nätverk av underleverantörer kan vi effektivt leverera långt förädlade produkter. Underleverantörerna finns i huvudsak inom samma industriområde som vi. Av dem får vi vid behov bland annat svarvningar, större svetsningar och maskinbearbetningar samt vattenskärningar.

 

Med hjälp av underleverantörerna på ytbehandlingssidan ordnas våt- och pulverlackeringar samt el- och varmförzinkning.

 

Leveranspartierna kan även bestå av komponenter tillverkade av andra material.