VI KAN STÅL

Ferrum Steel Oy är specialiserad inom förbehandling av stålplåt och långt stål. Vår egen produktion och vårt optimalt trimmade nätverk av underleverantörer tillverkar förbehandlade stålprodukter efter kundernas önskemål och behov.

KVALITET SEDAN 2005

Ferrum Steel Oy grundades i augusti 2005 i Ilmola. I början hade vi ungefär 650 m² stora verksamhetslokaler och fem anställda. Verksamheten växte kraftigt, mer maskiner och utrustning införskaffades och antalet anställda ökade därefter. Medan verksamheten växte och utvecklades blev de dåvarande verksamhetslokalerna för små och sommaren 2006 undertecknades ett avtal med Seinäjoki stad om byggandet av nya lokaler. Vi kunde flytta in i de nya verksamhetslokalerna i oktober 2007. Då var antalet anställda ungefär 15 personer och lokalytan 2 300 m².

Sedan dess har vi byggt ut de gamla lokalerna och byggt nytt flera gånger om. Det senaste nybygget stod klart hösten 2017. Då fick vi 5 100 m2 ny yta för kontor och produktion, vilket gjorde det möjligt att koncentrera olika processfaser till olika hallar.

 

Verksamhetslokalerna utökades i slutet av 2010, då vi fick nya produktions- och kontorslokaler på sammanlagt 1 250 m². Utöver laserskärmaskinen anskaffades en gradningsmaskin, en värmebehandlingsugn och en ny gasskärmaskin. När expansionen var klar fanns det ungefär 40 Ferrumanställda och 3 500 m² yta för verksamheten.

 

I början av 2012 blev det uppenbart att företaget återigen behövde större lokaler för att möjliggöra ökning av kapaciteten och tjänsterna. Under sommaren blev en mekanisk verkstad i närheten till salu. Vi köpte fastigheten hösten 2012. Den införskaffade tomtens areal är ungefär 12 000 m² och produktionslokalerna kunde utökas med ungefär 2 700 m². Denna investering möjliggjorde till exempel införskaffandet av en slungblästringslinje och en ökning av skärningskapaciteten.

 

När verksamheten startade fanns kundkretsen främst i västra Finland och ungefär 30 företag var aktiva kunder. Majoriteten av tillverkningsprodukterna var gasskurna och borrade plåtstycken. Efter flytten till Seinäjoki fick vi möjlighet att tillverka mer vidareförädlade produkter. Kundantalet växte till ungefär 150 företag och marknadsområdet utvidgades att omfatta hela Finland. I nuläget består kunderna av ungefär 200 företag i hela Finland, som är verksamma i olika industrier och för vilka vi tillverkar även långt förädlade produkter.

 

Idag har vi ungefär 100 metallindustriarbetare som anställda och i och med färdigställandet av den senaste verksamhetslokalen är företagets totalyta ungefär 13 500 m².